Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο με τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα στο τηλέφωνο 2392039366 αναφέροντας υποχρεωτικά τον αριθμό της παραγγελίας σας και το email χρήστη του συστήματος. Ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω μηνυμάτων που αποστέλλουμε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο , η διαδικασία αποδέσμευσης του αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την διαδικασία αποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας τραπεζικός οργανισμός.